Sponsorbrein

Weet hoe sponsoring werkt

Voor sponsors

Bedrijven doen veel aan sponsoring maar weten minder goed wat hun sponsorships doen. Wat voor impact heeft sponsoring op het merk? Sponsorbrein is gespecialiseerd in het beantwoorden van die vraag. Sponsorbrein geeft bedrijven inzicht in de performance van hun sponsoring. Op basis van gegevens uit onderzoek, marketing, sales en social media. Zowel bij het bepalen van de strategie als bij de realisatie ervan.


Voor gesponsorden

Goede sponsoring heeft sterke gesponsorden nodig. Gesponsorden die weten wat ze te bieden hebben en wat ze waard zijn op de markt. Sponsorbrein ontwikkelt en waardeert sponsorproposities en begeleidt de introductie ervan op de markt. 


Fans houden van sponsors

Als sponsor krijg je sowieso positieve aandacht van de fans. Dat is de startbonus voor iedere sponsor. Het gaat erom die positieve aandacht uit te breiden, te versterken en om te zetten in een goede positie van de sponsor in het brein. Dat is het spel dat gespeeld wordt met sponsoring. Daar weten we steeds meer van. Sponsorbrein koppelt inzichten uit de wetenschap aan praktische ervaringen om steeds beter te weten te komen hoe het werkt. 


Kom erbij op LinkedIn